Vyhlazovací tábor Chełmno nad Nerem (SS Sonderkommando Kulmhof) - Koncentrační tábory -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja

Vyhlazovací tábor Chełmno nad Nerem (SS Sonderkommando Kulmhof)

Vyhlazovací tábor Chełmno nad Nerem (SS Sonderkommando Kulmhof) – cca 160 až 200 tisíc obětí. Nacházel se v okrese Turek (Landkreis Turek) v obvodu Kalisz (Regierungsbezirk Kalisch) Říšské župy Povartí (Reichsgau Wartheland), cca 70 km od Lodže, poblíž železniční stanice Kolo.

Vyhlazovací tábor Chełmno nad Nerem (SS Sonderkommando Kulmhof).

Nacházel se v okrese Turek (Landkreis Turek) v obvodu Kalisz (Regierungsbezirk Kalisch) Říšské župy Povartí (Reichsgau Wartheland), cca 70 km od Lodže, poblíž železniční stanice Kolo.

Vyhlazovací tábor byl zřízen v listopadu 1941 a fungoval s názvem SS-Sonderkommando Kulmhof. Veliteli byli postupně SS-Sturmbannführer Herbert Lange a SS-Hauptsturmführer Hans Bothmann (od roku 1942).

Od 8. prosince 1941 do 7. dubna 1943 a dále od 26. června do 14. července 1944 bylo Chełmno střediskem likvidace Židů z ghett Říšské župy Povartí (Reichsgau Wartheland) a z lodžského ghetta. Zde zahynuli také Židé z Rakouska, Belgie, Francie, Nizozemí a Maďarska, a dále polské děti z regionu Zamość (v této oblasti proběhla za války vysídlovací akce), Poláci z ústavů sociální péče v Lodži a Włocławku, cca 5 tisíc sovětských zajatců, Rómové a pravděpodobně 82 českých dětí z Lidic.

Z železniční stanice Kolo byli lidé převáženi úzkokolejkou do tábora a tam vražděni při využití výfukových plynů v automobilech předělaných na plynové komory speciální konstrukce. Těla zavražděných byla pohřbívána v hromadných hrobech. Od jara 1942 byla těla dřívějších obětí vykopávána a pálena na hranicích a v krematoriu. V dubnu 1943 začala likvidace tábora: baráky a krematorium byly zbourány, a zaměstnanci tábora byli převeleni ke službě u Waffen-SS. Na jaře 1944 byl vyhlazovací tábor Chełmno opět otevřen, s nově vybudovanou infrastrukturou. Stejně jako předtím byli lidé vyvražďováni v automobilech předělaných na plynové komory speciální konstrukce a těla obětí byla spalována ve dvou nově postavených krematoriích. Od července 1944 do tábora již nepřijížděly žádné transporty, a baráky byly zbourány. V noci ze 17. na 18. ledna 1945 zastřelili esesmani více než deset vězňů – dělníků, kteří zůstali v táboře.

V táboře Chełmno nad Nerem zahynulo cca 160 až 200 tisíc osob, hlavně Židů.

do góry