Koncentrační tábor Płaszów (KL Plaszow) - Koncentrační tábory -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja

Koncentrační tábor Płaszów (KL Plaszow)

KL Plaszow – cca 8 až 12 tisíc obětí. Byl umístěn ve čtvrti Podgórze, v městském okrese Krakov (Stadthauptmannschaft Krakau) Generálního Gouvernementu (Generalgouvernement).

Koncentrační tábor Płaszów (KL Plaszow)

Byl umístěn ve čtvrti Podgórze, v městském okrese Krakov (Stadthauptmannschaft Krakau) Generálního Gouvernementu (Generalgouvernement).

Od prosince 1942 do ledna 1944 pracovní tábor (Zwangsarbeitslager Plaszow bei Krakau des SS und Polizeiführers im Distrikt Krakau). Od 11. ledna 1944 do 15. ledna 1945 fungoval jako samostatný koncentrační tábor (Konzentrationslager in Plaszow bei Krakau). Židovští vězni pracovali v kamenolomech, továrnách a ve zbrojařském průmyslu. Táboru Płaszów bylo podřízeno dalších pět poboček: tři z nich se nacházely v Krakově, dvě další ve městech Mielec a Wieliczka. Od července do září 1944 bylo v táboře zastřeleno cca 8 tisíc židovských vězňů.

Veliteli koncentračního tábora byli postupně: SS-Hauptsturmführer Amon Göth (do podzimu 1944) a SS-Oberscharführer Kurt Schupke.

Likvidace tábora začala na podzim 1944. Vězni byli posíláni do dalších koncentračních táborů. Poslední transport odjel 15. ledna 1945 do Auschwitz.

V letech 1942 až 1945 prošlo táborem Płaszów 50 až 150 tisíc vězňů (včetně pracovního tábora); zavražděno bylo 8 až 12 tisíc osob, přičemž naprostou většinu tvořili Židé.

do góry