Obozy koncentracyjne - Słownik -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja

Obozy koncentracyjne

(Konzentrationslager) – Obozy koncentracyjne były tworzone w III Rzeszy od 1933 r. jako miejsca odosobnienia dla masowo aresztowanych „wrogów Rzeszy”. Oprócz zagłady bezpośredniej więźniów wyniszczano poprzez niewolniczą pracę. Realizowano w nich także program eksterminacji określonych kategorii więźniów, np. Żydów czy Romów.

do góry