Obozy zagłady - Słownik -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja

Obozy zagłady

Obozy, w których na masową skalę dokonywano natychmiastowej eksterminacji trafiających doń osób, głównie Żydów i Romów. Największym obozem zagłady na ziemiach polskich był obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Inne obozy: Bełżec, Treblinka, Sobibór, Chełmno nad Nerem (Kulmhof).

do góry