Okupacja niemiecka - Słownik -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja

Okupacja niemiecka

Okres zapoczątkowany agresją Niemiec przeciwko Polsce 1 września 1939 r. i trwający do wejścia na ziemie polskie Armii Czerwonej (1944–1945). Okres terroru, germanizacji oraz masowej eksterminacji ludności cywilnej oraz jeńców wojennych.

do góry