Küldetésünk - KÜLDETÉSÜNK -

German death camps and concentration camps in Nazi occupied Poland 1939-45

Nawigacja

Küldetésünk

A Nemzeti Emlékezet Intézetének oktatási portálja alapvető tudnivalókat ismertet azokról a haláltáborokról és koncentrációs táborokról, amelyeket a német III. Birodalom hozott létre a megszállt Lengyelország területén a II. világháború alatt. Amikor a nemzetközi médiumokban olyan sértő értelmezések jelennek meg, amelyek ezeknek a táboroknak a megszervezését a megszállt nemzeteknek tulajdonítják, emlékeztetünk arra, hogy a „halálgyárak” létrehozásáért az egyedüli és teljes felelősség a német államot terheli. Azt akarjuk, hogy az áldozatok tragédiája örök figyelmeztetés legyen a totális diktatúrák embertelen rendszere ellen.

Przeszłość jest elementem współczesności. Jeśli nawet bowiem nie „żyjemy” przeszłością, albo szczególnie nas ona nie interesuje, echa przeszłych wydarzeń raz po raz odzywają się w naszych czasach. Wtedy o przeszłości zaczynają rozmawiać politycy, piszą gazety, staje się ona tematem filmów i debaty publicznej. Tak dokonuje się „uwspółcześnianie” przeszłości, która staje się częścią naszego życia.

A múltról szóló igazság, vagyis a történelmi igazság elferdítésének egyik kirívó példája a „lengyel megsemmisítő vagy haláltáborok” időnként fel-felbukkanó fogalma. Ez a megfogalmazás azt sugallja, hogy ezeknek a táboroknak a létrehozói és működtetői lengyelek voltak

A múlt a jelenkor eleme. Még ha nem is éljük meg a múltat, és különösen nem is érdekel bennünket, az elmúlt események visszhangjai a mi időnkben is fel-felcsendülnek. Akkor politikusok beszélnek a múltról, újságok írnak róla, filmek és nyilvános viták témájává válik. Így megy végbe a jelenkorrá tétele a múltnak, amely így életünk részévé válik

A múltról szóló igazság, vagyis a történelmi igazság elferdítésének egyik kirívó példája a „lengyel megsemmisítő vagy haláltáborok” időnként fel-felbukkanó fogalma. Ez a megfogalmazás azt sugallja, hogy ezeknek a lágereknek a létrehozói és működtetői lengyelek voltak.

Nem lehet csodálkozni azon, hogy ez heves ellenkezést vált ki Lengyelországban, abban az országban, amely oly sokat szenvedett a II. világháború éveiben. Hiszen ezek a lágerek abban az időben jöttek létre, amikor a németek megszállták Lengyelországot, ők hozták létre és irányították őket, és ők a felelősek annak a sok millió embernek a haláláért és szenvedéséért, akik a táborokba kerültek.

A németek által megszállt Lengyelországban nem léteztek és nem is létezhettek „lengyel megsemmisítő és haláltáborok vagy koncentrációs táborok”. A német megszállók hozták őket létre, hogy megvalósítsák a különböző nemzetiségek – zsidók, lengyelek, valamint más etnikai és vallási csoportok megsemmisítésének vagy leigázásának gyilkos politikáját.

Az, hogy a „lengyel megsemmisítő vagy haláltáborok” történelmileg hamis, a lengyelek számára pedig sértő fogalma unos-untalan felbukkan a különféle nyilatkozatokban és publikációkban, nem lehet közömbös a Nemzeti Emlékezet Intézete számára, amelynek kötelessége a Lengyelország legújabb kori történelméről szóló ismeretek terjesztése. Ezen küldetés keretében hoztuk létre a „Német lágerek Lengyelországban” internetes portált. Ennek üzenete világos, és megfelel a történelmi igazságnak: nem voltak „lengyel megsemmisítő és haláltáborok vagy koncentrációs táborok”. Ezek német lágerek voltak, mert a megszállt Lengyelországban véres uralmat gyakorló németek hozták létre és működtették őket. 

... nem voltak „lengyel megsemmisítő és haláltáborok vagy koncentrációs táborok”. Ezek német lágerek voltak, mert a megszállt Lengyelországban véres uralmat gyakorló németek hozták létre és működtették őket.

A portál ikonografikus anyagokkal gazdagított szövegekből áll. Az első bemutatja azoknak a koncentrációs táboroknak a keletkezését, amelyek nem lengyel földön, hanem a náci III. Birodalomban jöttek létre a XX. század harmincas éveiben. A III. Birodalomban kialakított tábormintákat azután a németek átültették lengyel földre, éppen csak hozzáigazítva őket azokhoz az új célokhoz, amelyeket szolgáltak. Két további cikk bemutatja a német megszállás alatt élő lengyelek drámai helyzetét. Elolvasásuk után az Olvasó hamar tisztában lesz azzal, hogy a leigázott országban a megszállás valóságának több különféle eleme lehetett lengyel, pl. az ellenállási mozgalom, de nem a lágerek

A németek által megszállt Lengyelországban nem léteztek és nem is létezhettek „lengyel megsemmisítő és haláltáborok vagy koncentrációs táborok”. A német megszállók hozták őket létre, hogy megvalósítsák a különböző nemzetiségek – zsidók, lengyelek, valamint más etnikai és vallási csoportok megsemmisítésének vagy leigázásának gyilkos politikáját.

A lengyelországi német lágerekről szóló szöveg azt mutatja, hogy a németek a megszállt országban táborok univerzumát hozták létre. A megsemmisítő táborokon kívül más, kevésbé ismert, de megjegyezni érdemes táborkategóriák is léteztek. A legutolsó két cikk leírja a zsidó lakosság kiirtását – mivel a zsidók elpusztításához a német haláltáborok adták a helyszínt –, valamint a lengyeleknek a zsidók megmentésében való részvételét.

Reméljük, hogy ez az oldal, amelyet a hitleri Németország Lengyelország elleni támadásának évfordulóján teszünk közzé, beváltja az Olvasók elvárásait, és hozzájárul a „lengyel megsemmisítő vagy haláltáborok” történelmi igazságot meghamisító fogalmának kiiktatásához.

dr Sławomir Kalbarczyk

 

 


 „Words Matter - German Nazi Camps”. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu przygotowanego przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie.

 

do góry