Vyhlazovací tábor Sobibór (SS-Sonderkommando Sobibor) - Koncentrační tábory -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja

Vyhlazovací tábor Sobibór (SS-Sonderkommando Sobibor)

Vyhlazovací tábor Sobibór (SS-Sonderkommando Sobibor) – cca 170 až 250 tisíc obětí. V době okupace se tábor Sobibór nacházel v okrese Chełm (Kreishauptmannschaft Cholm) v lubelském distriktu (Distrikt Lublin) Generálního Gouvernementu (Generalgouvernement), poblíž železniční trati Chełm–Włodawa.

Vyhlazovací tábor existoval s názvem SS-Sonderkommando Sobibor od začátku května 1942 do poloviny října 1943 a byl jedním ze tří vyhlazovacích táborů zřízených pro potřeby akce  „Reinhardt” (Aktion Reinhardt), tj. vyhlazování Židů v Generálním Gouvernementu. Byl podřízen veliteli SS a policie v lubelském distriktu Odilo Globocnikovi, který řídil akci „Reinhardt”. Podle plánů byl Sobibór místem pro vyhlazování Židů z lubelského distriktu Generálního Gouvernementu. Transporty se Židy přijížděly z lubelského distriktu do tohoto tábora od května do října 1942. Od listopadu 1942 do října 1943 přijížděly do Sobiboru transporty s Židy z Belgie, Francie a Nizozemí, a od září 1943 ze SSSR. Oběti byly usmrcovány ve čtyřech komorách pomocí výfukových plynů ze spalovacích motorů. Těla se pohřbívala v masových hrobech, tzv. jámách smrti. Na konci roku 1942 začalo spalování těl obětí, a to jak z aktuálních transportů, tak i těl obětí dříve pohřbených v jámách smrti. Toto pokračovalo až do podzimu roku 1943.

Veliteli tábora Sobibór byli postupně: SS-Hauptsturmführer Franz Stangl a SS-Hauptsturmführer Franz Reichleitner. Posádku tvořili esesmani a dozorci ze školicího tábora SS Trawniki.

V souladu s nařízením Heinricha Himmlera z 5. července 1943 měl být vyhlazovací tábor proměněn na koncentrační tábor (Konzentrationslager Sobibor), ve kterém měli vězni pracovat v dílnách na opravu střeliva a zbraní. 14. října 1943 došlo v Sobiboru ke vzpouře vězňů; uteklo cca 300 osob. Mnozí z vězňů zahynuli během pronásledování. Vzpoura urychlila rozhodnutí o likvidaci tábora. K demontáži vybavení tábora a k zahlazovaní stop byli vysláni vězni ze zrušeného vyhlazovacího tábora Treblinka.

V Sobiboru zahynulo cca 250 tisíc Židů.

 

do góry