Wykaz ważniejszych zespołów archiwalnych wykorzystanych w opracowaniu - Dokumentacja (pl) -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja

Dokumentacja (pl)

Wykaz ważniejszych zespołów archiwalnych wykorzystanych w opracowaniu

Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

 • Akta Badawczo-dochodzeniowe, sygn. Bd
 • Akta Polskiej Misji Wojskowej, sygn. PMW-BZW
 • Akta spraw karnych przeciwko członkom załogi SS w KL Auschwitz, sygn. SWKr, SOWd, SOGd, SOT
 • Akta sprawy karnej przeciwko czterdziestu członkom załogi SS przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Krakowie; sygn. 168
 • Kolekcja „Ob”
 • Zbiór „DC”
 • Konzentrationslager Auschwitz

Archiwum Państwowego Muzeum Gross-Rosen w Wałbrzychu

 • Zbiór mikrofilmów, sygn. 126/174-I/MF

Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie

 • Akta osobowe esesmanów, sygn. I f 16
 • Kommandanturbefehle, sygn. KKL I f 13
 • Lista oficerów batalionu wartowniczego w KL Lublin z 20.08.1943 r.; Plany służby i imienne listy zdolnych do służby SS-manów SS-Totenkopfsturmbann KL Lublin 1942-1943, sygn. I f 15, vol. 2
 • Wykazy imienne SS-manów 3. i 1. Kompanie SS-Totenkopfsturmbann KL Lublin 1942-1944, sygn. I f 15, vol. 1
 • Plany służby i imienne listy zdolnych do służby SS-manów SS-Totenkopfwachsturmbann KL Lublin 1942-1943, sygn. I f 15, vol. 2
 • Wykazy imienne dowódców, podoficerów i szeregowych 1., 2. i 3. kompanii KL Lublin 1942-1943, sygn. I f 15, vol. 3
 • Rozkłady służby i hasła SS-Totenkopfsturmbann - Korespondencja, imienne listy SS-manów 1941-1944, sygn. I f 7
 • SS-Totenkopfsturmbann - Korespondencja, imienne listy SS-manów KL Lublin 1941-1944, sygn. I f 5, vol. 2
 • Zbiór fotokopii, sygn. 37
 • Zbiór mikrofilmów, sygn. 842
 • Zbiór rozkazów komendantury za 1943 rok (Kommandanturbefehle), sygn. I f 17, I f 18

Archiwum Muzeum Stutthof w Sztutowie

 • Akta osobowe esesmanów, sygn. I-IIE
 • Bekleidungsnachweise, sygn. I-IVG
 • Kommandanturbefehle, sygn. I-IB

Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

 • Akta osobowe esesmanów, sygn. D.Au.I-1
 • Różne dokumenty osobowe esesmanów, sygn. D.Au.I-4
 • Allgemeine Erlasse des RSHA, sygn. D-RF-3/RSHA/117
 • Fahrbefehle, sygn. D.Au.I-4
 • SS-Hygiene Institut, sygn. D.Hyg.Inst.
 • Standortbefehle, sygn. D.Au.I-1
 • Sturmbannbefehle, sygn. D.Au.I-1
 • Kommandanturbefehle, sygn. D.Au.I-1
 • Kommandantur-Sonderbefehle, sygn. D.Au.I-1
 • Laut Soldbuch, sygn. D.Au.I-4
 • Lista United Nations War Crimes Commission (UNWCC), sygn. 22001/Dpr-ZOd/36

Archiv der KZ Gedenkstätte Mauthausen, Wien

 • Liste von 151 Reservisten, die dem Kommandanturstab des KLM angehörten; Sign. P/01/02
 • Namensliste des Kommandanturstabes; Friedensplanstellen-Übersicht des Konzentrationslagers Mauthausen nach dem Stande vom 30. September; Sign. P/01/05

Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde (wcześniej: Berlin Document Center)

 • SS-Offizierakten. [sygn.]. SSO
 • Unterlagen der NSDAP-Parteikanzlei, [sygn.] PK
 • Unterlagen des Rasse- und Siedlungshauptamts, [sygn.] RS
 • SS-Mannschaftsakten, [sygn.] SM
 • Sammlung Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, [sygn.] NS.3
 • Sammlung Konzentrationslagern, [sygn.] NS.4

Bundesarchiv Zwischenarchiv Hoppegarten

 • Kommandantur-Stab KL Groß-Rosen, [sygn.] ZB 6687
 • Mikrofilmesammlung, [sygn.] P

Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, Ludwigsburg

 • Ermittlungs- und Verfahrungsakten, [sygn.] LB IV 402, LB IV 404, LB IV 405, LB IV 406

Deutsche Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht

 • Zentralkartei

The National Archives in Washington

 • National Archive File, [sygn.] A3343

Государственный архив Российской Федерации в Москве

 • Zentralbauleitung der Waffen-SS und Polizei Auschwitz. Liste der SS-Angehörigen nach dem Stande vom 15.12.42, [sygn.] 7021-108-54

Российский государственный военный архив в Москве

 • Geschäftsverteilungsplan der Zentralbauleitung der Waffen-SS und Polizei Auschwitz und der unterstellten Bauleitungen, [sygn.] 502-1-57
 • Aufstellung über die an die SS-Angehörigen und Zivilangestellten der Zentralbauleitung ausgegebenen Dienstfahrräder nach ZBL Nr. geordnet, [sygn.] 502-1-201

Opracował:

dr hab. Aleksander Lasik 
profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

do góry