Jeńcy radzieccy - Słownik -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja

Jeńcy radzieccy

Żołnierze Armii Czerwonej, którzy w latach 1941–1945 znaleźli się w niemieckiej niewoli. W lutym 1942 r. było ich ogółem 671 341, w styczniu 1945 r. zaś 930 287. Traktowano ich niezwykle surowo, co z jednej strony dyktowały wytyczne, a z drugiej negatywny obraz wroga, nakreślony przez propagandę nazistowską oraz totalny charakter walk na froncie wschodnim. Jeńcom stworzono fatalne warunki bytowe; umierali masowo z głodu, zimna, chorób zakaźnych oraz z powodu brutalnego traktowania przez załogi obozów jenieckich. Część jeńców radzieckich została skierowana do obozów koncentracyjnych, gdzie została w większości wymordowana

do góry