SS - Słownik -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja

SS

Sztafety Ochronne (Schutzstaffel, SS), stworzone przez Heinricha Himmlera. SS funkcjonowało początkowo jako straż NSDAP. W okresie późniejszym jej funkcjonariusze stanowili załogi obozów koncentracyjnych, obozów zagłady oraz wchodzili w skład Einsatzgruppen oraz urzędów policji i służby bezpieczeństwa na terenach okupowanych i włączonych do III Rzeszy jak również służyli w Waffen-SS - zbrojnym ramieniu SS. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze uznał SS za organizację zbrodniczą.

do góry