2. Wyrok Sądu Najwyższego na sesji wyjazdowej w Krakowie, sygn. Kr K 533/49 z dnia 20.05.1949r. [Urteil des Obersten Gerichts, Sitzung außerhalb des Gerichtssitzes in Kraków, Az.: Kr K 533/49 vom 20.05.1949.] - Dokumenty -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


do góry