ZIEG - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

ZIEG Wilhelm


AIPN w Warszawie/GK 14-1-126-2AIPN w Warszawie/GK 14-1-126-2    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
09-06-1900
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Hüttengesäß
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]
Zawód / Beruf / Occupation:
Landwirt/Arbeiter [rolnik/robotnik]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.03.1933 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 3494664
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 01.05.1933; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Rottenführer [kapral]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
68049
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 01.08.1941; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Oberschütze [starszy szeregowy]: 01.08.1941 - 01.02.1943; SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 01.02.1943 - 01.02.1944; SS-Rottenführer [kapral]: 01.02.1944 - [15.02.1945]; SS-Oberscharführer [sierżant]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Wehrmacht: 26.09.1939 - 15.11.1939
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

do góry