1. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, sygn. VII K 1082/47 z dnia 13.05.1948r. [Urteil des Bezirksgerichts in Kraków, Az.: VII K 1082/47 vom 13.05.1948.] - Dokumenty -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


do góry