POSLÁNÍ STRÁNEK - POSLÁNÍ -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja

POSLÁNÍ STRÁNEK

Německé vyhlazovací tábory a koncentrační tábory v okupovaném Polsku Vzdělávací portál Ústavu národní paměti prezentuje základní informace o vyhlazovacích a koncentračních táborech zřízených německou Třetí říší na území okupovaného Polska za druhé světové války. V době, kdy se ve světových mediích objevují nespravedlivá tvrzení, která přisuzují zřizování těchto táborů okupovaným národům, připomínáme, že plnou odpovědnost za vytvoření „továren na smrt” nesl německý stát. Chceme, aby tragédie obětí byla již navždy výstrahou před nelidským systémem totalitních diktatur.

Minulost je prvkem současnosti. Dokonce i tehdy, kdy minulostí nežijeme a minulost nás ani nikterak zvlášť nezajímá, se ozvěny minulých událostí čas od času ozývají i v naší době. Pak o minulosti jednají politici, píší noviny, minulost se stává námětem filmů a veřejné debaty. Tímto způsobem dochází k aktualizaci minulosti, která se stává součástí našeho života.

Jedním z nejkřiklavějších příkladů zkreslování pravdy o minulosti, čili historické pravdy, je pojem „polských táborů smrti nebo vyhlazovacích táborů”, který se čas od času objevuje. Tato formulace naznačuje, že zřizovateli a správci těchto táborů byli Poláci.

Jedním z nejkřiklavějších příkladů zkreslování pravdy o minulosti, čili historické pravdy, je pojem „polských táborů smrti nebo vyhlazovacích táborů”, který se čas od času objevuje. Tato formulace naznačuje, že zřizovateli a správci těchto táborů byli Poláci.

Není divu, že takovéto tvrzení vyvolává v Polsku, v zemi, která toho tolik za druhé světové války vytrpěla, prudký odpor. Tyto tábory přece vznikaly v době, kdy Polsko bylo okupováno Němci, právě oni tyto tábory zřizovali, spravovali, a právě oni nesou odpovědnost za smrt a utrpení milionů lidí, kteří se do těchto táborů dostali.

V Polsku okupovaném Němci neexistovaly a ani nemohly existovat „polské vyhlazovací tábory, tábory smrti či koncentrační tábory”. Zřizovali je němečtí okupanti pro naplnění své zločinné politiky vyhlazení nebo zotročení lidí různých národností: Židů, Poláků a dalších etnických či náboženských skupin.

Skutečnost, že se historicky chybný a pro Poláky rovněž urážlivý pojem „polských táborů smrti nebo vyhlazovacích táborů” neustále objevuje v různých vystoupeních a publikacích,  nemůže nechat lhostejným Ústav národní paměti, jehož povinností je šíření poznatků o  nejnovější historii Polska. V duchu tohoto poslání jsme vytvořili internetový portál „Německé tábory v Polsku”. Jeho poslání je zřejmé a v souladu s historickou pravdou: neexistovaly žádné „polské vyhlazovací tábory, tábory smrti nebo koncentrační tábory”. Jednalo se o německé tábory, jelikož je zřídili a spravovali Němci, kteří v okupovaném Polsku vykonávali krutovládu.

... neexistovaly žádné „polské vyhlazovací tábory, tábory smrti nebo koncentrační tábory”. Jednalo se o německé tábory, jelikož je zřídili a spravovali Němci, kteří v okupovaném Polsku vykonávali krutovládu.

Portál je sestaven z textů doplněných názornými materiály. První z nich představuje genezi koncentračních táborů, které nevznikly na polském území, nýbrž v nacistické Třetí říši ve třicátých letech 20. století. Němci pak přenesli vzory těchto táborů vytvořených v Třetí říši na polské území a pouze je přizpůsobili novým cílům, jimž měly sloužit. Dva další články ukazují dramatickou situaci Poláků za německé okupace. Po seznámení se s nimi, si čtenář záhy uvědomí, že v zotročené zemi mohly existovat různé polské prvky vytvářející okupační realitu, např. odboj, ale nikoliv tábory.

V Polsku okupovaném Němci neexistovaly a ani nemohly existovat „polské vyhlazovací tábory, tábory smrti nebo koncentrační tábory”. Zřizovali je němečtí okupanti pro naplnění své zločinné politiky vyhlazení nebo zotročení lidí různých národností: Židů, Poláků a dalších etnických či náboženských skupin.

Příspěvek o německých táborech v Polsku ukazuje, že Němci si v okupované zemi zřídili táborové univerzum. Kromě vyhlazovacích táborů existovaly rovněž další, méně známé kategorie táborů, které si zasluhují naši pozornost. Poslední dva příspěvky popisují jednak vyhlazování židovského obyvatelstva, neboť jedním z míst pro vyhlazování Židů byly německé vyhlazovací tábory, a zároveň prezentují podíl Poláků na záchraně Židů.

Věříme, že stránky, které zveřejňujeme u příležitosti výročí útoku hitlerovského Německa na Polsko, naplní očekávání čtenářů a přispějí k eliminaci nepravdivého pojmu „polské tábory smrti nebo vyhlazovací tábory”, který falšuje historickou pravdu.

dr Sławomir Kalbarczyk

 

 


 „Words Matter - German Nazi Camps”. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu przygotowanego przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie.

 

do góry