Koncentrační tábor ve Varšavě (Konzentrationslager Warschau) - Koncentrační tábory -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja

Koncentrační tábor ve Varšavě (Konzentrationslager Warschau)

Byl umístěn ve Varšavě, hlavním městě varšavského distriktu (Distrikt Warschau) Generálního Gouvernementu (Generalgouvernement), v areálu zničeného ghetta, poblíž věznice Pawiak (oblast tehdejších ulic Zamenhofa, Wołyńska, Ostrowska, Gliniana, Okopowa a Gęsia).

Formálně začal fungovat jako koncentrační tábor od 15. srpna 1943. Naprostá většina osob v něm vězněných byli Židé. Vězni tábora dávali do pořádku areál zničeného ghetta a bourali v něm se nacházející budovy. V táboře fungovalo krematorium. Těla zavražděných byla spalována také na hranicích. Tábor nebyl vybaven plynovými komorami. Kromě židovských vězňů byli do tábora posíláni i Poláci zadržení během pouličních razií, rukojmí a vězni z věznice Pawiak.

Veliteli tábora byli postupně SS-Obersturmbannführer Wilhelm Goecke a SS-Hauptsturmführer Nikolaus Herbet.

Od 1. května 1944 přestal tábor fungovat jako samostatný koncentrační tábor a byl jako pracovní tábor podřízen koncentračnímu táboru Majdanek (Arbeitslager Warschau). Jeho velitelem se tehdy stal SS-Obersturmführer Friedrich Wilhelm Ruppert.

V červenci 1944 bylo cca 4 tisíce vězňů z tohoto tábora evakuováno do koncentračních táborů na území Říše. 5. srpna 1944 varšavští povstalci z batalionu Zemské armády „Zośka” osvobodili skupinu 348 vězňů, které Němci ponechali v táboře, aby pracovali na jeho likvidaci.

 

V táboře bylo zavražděno cca 20 tisíc osob (toto číslo zahrnuje rovněž osoby zastřelené v uzavřeném areálu tábora nebo v jeho okolí).

do góry