ENGELSCHALL - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

ENGELSCHALL Georg


AIPN w Warszawie/GK 14-1-131-3AIPN w Warszawie/GK 14-1-131-3    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
30-04-1911
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Aich
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawód / Beruf / Occupation:
Elektromonteur [elektromonter]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.04.1933 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 1925035
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 25.03.1933
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
77737
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Aktiv [aktywny]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 01.10.1934; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy]: 01.10.1934 - 09.11.1934; SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 09.11.1934 - 25.03.1936; SS-Rottenführer [kapral]: 25.03.1936 - 01.11.1937; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.11.1937 - 01.02.1939; SS-Scharführer [młodszy sierżant]: 01.02.1939 - 01.04.1941; SS-Oberscharführer [sierżant]: 01.04.1941 - 01.09.1942; SS-Hauptscharführer [starszy sierżant]: 01.09.1942 - [01.12.1943]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]: 01.09.1942; SS-Dienstauszeichnung nach 4-jähriger Dienstleistung die 4. Stufe [Odznaka za 4-letnią służbę w SS IV klasy]; Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938 auch: Ostmark-Medaille oder Anschluss-Medaille [Medal Pamiątkowy 13 marca 1938]; Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938 auch: Sudetenland-Medaille [Medal Pamiątkowy 1 października 1938]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry