EBELING - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

EBELING Karl Heinrich


AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1708AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1708    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
29-11-1905
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Renda
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]
Zawód / Beruf / Occupation:
Landwirt [rolnik]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 20.04.1933
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 15.03.1940; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy]: 15.03.1940 - 01.06.1941; SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 01.06.1941 - 01.06.1942; SS-Rottenführer [kapral]: 01.06.1942 - 01.05.1943; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.05.1943 - [20.02.1944]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Sturmabteilungen der NSDAP (SA) [Oddziały Szturmowe NSDAP], Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SA-Oberscharführer [SA sierżant]: 20.04.1933; Hilfspolizei (Hipo) [Policja Pomocnicza]: 12.1939

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

do góry