DAMM - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

DAMM Ludwig August


AMA-B w Oświęcimiu/Załoga KL Damm LudwigAMA-B w Oświęcimiu/Załoga KL Damm Ludwig    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
15-08-1911
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Morlautern
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawód / Beruf / Occupation:
Kaufmännischer Angestellte/Bürgermeister [urzędnik kupiecki/burmistrz]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.11.1931 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 633456
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 14.03.1933
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
82149
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Aktiv [aktywny]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 01.08.1941; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy]: 01.08.1941 - 01.03.1942; SS-Oberschütze [starszy szeregowy]: 01.03.1942 - 01.09.1942; SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 01.09.1942 - 01.09.1943; SS-Rottenführer [kapral]: 01.09.1943 - 01.02.1944; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.02.1944
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Sturmabteilungen der NSDAP (SA) [Oddziały Szturmowe NSDAP]: 1931

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]; Dienstauszeichnung der NSDAP I. Stufe in Bronze nach 10 Dienstjahren [Brązowa Odznaka za 10-letnią służbę w NSDAP I klasy]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry