REIMERS - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

REIMERS Max


AMA-B w Oświęcimiu/Załoga KL Reimers MaxAMA-B w Oświęcimiu/Załoga KL Reimers Max    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
21-02-1903
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Altona
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Mittelschule [szkoła średnia]: Oberstufe [klasy poziomu najwyższego] Obersekunda - O.II. [siódma klasa gimnazjum]
Zawód / Beruf / Occupation:
Papierfachkaufmann [handlarz papierem]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.01.1931 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 401004
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: SS-Oberabschnitt Nordwest/SS-Stammabteilung [Nadokręg SS Północny-Zachód/batalion kadrowy SS]; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 15.09.1935; SS-Obersturmführer [porucznik]: 01.10.1941
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
25147
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: [07.11.1941]; SS-Unterscharführer [plutonowy]: [06.08.1943]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Freikorps Gross-Hamburg [Korpus Ochotniczy Gross-Hamburg]: 1919 - 1920; Sturmabteilungen der NSDAP (SA) [Oddziały Szturmowe NSDAP]: 01.09.1930 - 01.12.1931; Lebensborn eingetragener Verein [Stowarzyszenie Zarejestrowane „Źródło życia”]

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]: 1945; SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]; Julleuchter [świecznik Julowy (Jul lub Jule - nordyckie święto przesilenia zimowego)]; SS-Ehrenring genannt auch: SS-Totenkopfring [Pierścień Honorowy SS]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry