DOEGE - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

DOEGE Willi


   
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
19-11-1908
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Konitz
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Volksdeutscher aus Polen [obywatel Rzeczypospolitej Polskiej pochodzenia niemieckiego]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]; Mittelschule [szkoła średnia]
Zawód / Beruf / Occupation:
Kaufmann/Drogist [kupiec/drogerzysta]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 06.12.1939; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 117. SS-Standarte/1. Sturm [117. Chorągiew SS/1. kompania]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
357094
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 25.05.1941; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy]: [05.01.1942]; SS-Rottenführer [kapral]: [06.11.1943 - 17.12.1943]; SS-Unterscharführer [plutonowy]: [12.09.1944]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Selbstschutz [Samoobrona]/Westpreußen [Prusy Zachodnie]: 15.09.1939 - 26.11.1939

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry