WURM - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

WURM Leopold Anton


AMA-B w Oświęcimiu/Załoga KL Wurm LeopoldAMA-B w Oświęcimiu/Załoga KL Wurm Leopold    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
19-06-1908
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Wien
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Österreicher [obywatel Republiki Austrii]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawód / Beruf / Occupation:
Disponent/Kaufmann [zarządca przedsiębiorstwem/kupiec]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 21.04.1933 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 1613955
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 01.10.1936; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: [25.07.1941]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
302834
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 26.01.1940; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy]: 26.01.1940 - 10.09.1940; SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 10.09.1940 - 01.02.1943; SS-Rottenführer [kapral]: 01.02.1943 - 01.09.1943; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.09.1943 - [31.12.1944]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938 auch: Ostmark-Medaille oder Anschluss-Medaille [Medal Pamiątkowy 13 marca 1938]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry