ZERLIK - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

ZERLIK Karl Richard


AIPN w Warszawie/GK 14-1-125-2AIPN w Warszawie/GK 14-1-125-2    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
25-04-1911
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Bělá
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Sudetendeutscher [obywatel Republiki Czechosłowackiej z obszaru Sudetów pochodzenia niemieckiego]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]
Zawód / Beruf / Occupation:
Kaufmann [kupiec]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.1938
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Rottenführer [kapral]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 06.11.1939; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy] - do: 01.11.1940; SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 01.11.1940; SS-Rottenführer [kapral]: 1942 - 01.02.1943; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.02.1943 - [21.02.1945]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Sudetendeutsche Partei (SdP) [Partia Niemców Sudeckich]: 1933; Hitlerjugend (HJ) [Hitlerjugend]

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
tschechoslowakische Armee [armia czechosłowacka]: 10.1931 - 01.1933
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Wehrmacht: 06.10.1939 - 06.11.1939
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938 auch: Sudetenland-Medaille [Medal Pamiątkowy 1 października 1938]; Goldene HJ-Ehrenzeichen genannt auch: Goldenes Ehrenzeichen der Hitlerjugend [Złota Odznaka Hitlerjugend]

do góry