OPITZ - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

OPITZ Friedrich


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
07-08-1898
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Bergen
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]
Zawód / Beruf / Occupation:
Schneider [krawiec]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.12.1929 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 170897
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 04.11.1930; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 73. SS-Standarte [73. Chorągiew SS]/Ansbach
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
3533
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Aktiv [aktywny]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 01.11.1936; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 09.11.1935 - 12.09.1937; SS-Obersturmführer [porucznik]: 12.09.1937 - 20.04.1941; SS-Hauptsturmführer [kapitan]: 20.04.1941 - [15.11.1944]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Sturmabteilungen der NSDAP (SA) [Oddziały Szturmowe NSDAP]: 01.12.1929 - 04.11.1930; Lebensborn eingetragener Verein [Stowarzyszenie Zarejestrowane „Źródło życia”]

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: Diferna [auch Divferna - Divisions- Fernsprecher Abteilung] 501 Infanterie-Regiment [501. Pułk Piechoty/dywizyjny batalion telefonistów]/I Weltkrieg [I wojna światowa]
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Ehrenkreuz des Weltkrieges genannt auch: Ehrenkreuz für Frontkämpfer oder Frontkämpferehrenkreuz [Krzyż Honorowy za wojnę 1914-1918]; Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]; Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938 auch: Ostmark-Medaille oder Anschluss-Medaille [Medal Pamiątkowy 13 marca 1938]; Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938 auch: Sudetenland-Medaille [Medal Pamiątkowy 1 października 1938]; SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]; SS-Ehrenring genannt auch: SS-Totenkopfring [Pierścień Honorowy SS]; Julleuchter [świecznik Julowy (Jul lub Jule - nordyckie święto przesilenia zimowego)]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry