JOBST - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

JOBST Willibald Johann


   
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
27-10-1912
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Eger
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Sudetendeutscher [obywatel Republiki Czechosłowackiej z obszaru Sudetów pochodzenia niemieckiego]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
4 Klassen der Volksschule [4 klasy szkoły powszechnej]; Höhere Schule [szkoła średnia]: Abitur [matura]; 16 Semester der Hochschule [16 semestrów szkoły wyższej]; Staatsexamen [egzamin państwowy]; Doktorexamen [egzamin doktorski]
Zawód / Beruf / Occupation:
Medizin Doktor [doktor medycyny]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.11.1938 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 6749388
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 09.01.1939
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
327636
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 05.09.1939, Entlassungsdatum: [data zwolnienia]: 08.05.1945; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 01.10.1939 - 30.01.1941; SS-Obersturmführer [porucznik]: 30.01.1941 - 30.01.1943; SS-Hauptsturmführer [kapitan]: 30.01.1943 - 08.05.1945
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]: 20.04.1943; Ehrenwinkel der Alten Kämpfer oder Winkelträger [Honorowy Szewron]; Julleuchter [świecznik Julowy (Jul lub Jule - nordyckie święto przesilenia zimowego)]; Medaille „Winterschlacht im Osten 1941-1942” [Medal za Kampanię Zimową na Wschodzie 1941-1942]; Verwundetenabzeichen in Schwarz [Czarna Odznaka za Rany]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry