OTTO - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

OTTO Kurt Karl


AMA-B w Oświęcimiu/Załoga KL Otto KarlAMA-B w Oświęcimiu/Załoga KL Otto Karl    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
07-11-1910
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Düsseldorf
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]; Mittelschule [szkoła średnia]
Zawód / Beruf / Occupation:
Büroangestellte/Bankangestellte [urzędnik biurowy/urzędnik bankowy]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.04.1931 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 559416
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 01.11.1931; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 20. SS-Standarte/2. Sturm [20. Chorągiew SS/2. kompania]: 01.05.1932 - 05.08.1933; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Truppführer [plutonowy] Ränge in der SS gültig bis 1934 [stopień w SS obowiązujący do 1934], anschließend [następnie] SS-Unterscharführer [plutonowy]; SS-Scharführer [młodszy sierżant]: [27.06.1933]; SS-Obertruppführer [sierżant] Ränge in der SS gültig bis 1934 [stopień w SS obowiązujący do 1934], anschließend [następnie] SS-Oberscharführer [sierżant]: [02.03.1934]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
19341
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 01.10.1936; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Obersturmführer [porucznik]: [12.01.1937 - 28.05.1938]; SS-Hauptsturmführer [kapitan]: [25.08.1942 - 05.01.1943]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Sturmabteilungen der NSDAP (SA) [Oddziały Szturmowe NSDAP]: 01.04.1931 - 30.10.1931

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Reichswehr: 20.07.1933 - 03.08.1933; Wehrmacht: 01.04.1936 - 30.04.1936 und [oraz] 21.10.1936 - 21.11.1936
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry