3. Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu, sygn. IV K 63/48 z dnia 25.08.1948r. [Urteil des Bezirksgerichts in Opole, Az.: IV K 63/48 vom 25.08.1948.] - Dokumenty -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


do góry