TÄGER - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

TÄGER Heinrich


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
23-02-1897
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Lippstadt
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
3 Klassen der Volksschule [3 klasy szkoły powszechnej]; Höhere Schule [szkoła średnia]: Mittelstufe [klasy poziomu średniego] Untersekunda - U. II. [szósta klasa gimnazjum]
Zawód / Beruf / Occupation:
Beamte [urzędnik]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.05.1933 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 3131462
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 30.01.1933; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 30. SS-Standarte [30. Chorągiew SS]/Bochum
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
249766
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 18.09.1939; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Oberscharführer [sierżant]: [29.02.1940]; SS-Untersturmführer [podporucznik]: 01.03.1940; SS-Obersturmführer [porucznik]: 30.01.1942 - [17.10.1944]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Altes Heer [armia niemiecka]: 08.10.1914 - 16.12.1918; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: Feld-Artillerie-Regiment 47 [47. Pułk Artylerii Polowej], militärische Ränge: [stopnie wojskowe]: Leutnant der Reserve [podporucznik rezerwy]/I Weltkrieg [I wojna światowa]: 01.02.1915 - 09.11.1918
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Eisernes Kreuz II. Klasse [Krzyż Żelazny II klasy]; Ehrenkreuz des Weltkrieges genannt auch: Ehrenkreuz für Frontkämpfer oder Frontkämpferehrenkreuz [Krzyż Honorowy za wojnę 1914-1918]; SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]; Julleuchter [świecznik Julowy (Jul lub Jule - nordyckie święto przesilenia zimowego)]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry