ZWEINITZER - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

ZWEINITZER Thomas


AMS w Sztutowie/002856/Thomas ZweinitzerAMS w Sztutowie/002856/Thomas Zweinitzer    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
17-12-1890
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Untermühlembach
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Österreicher [obywatel Republiki Austrii]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawód / Beruf / Occupation:
Straßenbauarbeiter [robotnik drogowy]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 20.01.1942; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Hauptscharführer [starszy sierżant]: 20.01.1942; SS-Sturmscharführer [starszy sierżant sztabowy]: 01.10.1943
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Österreich-Ungarns Heer [armia austrowęgierska]: 1911 - 1918/In denen: [w tym]: I Weltkrieg [I wojna światowa]: 1914 - 1918
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Bronzene Tapferkeitsmedaille III. Klasse 1914-1918 - Österreich-Ungarn [Brązowy Medal za Męstwo III klasy - Austro-Węgry]; Silberne Tapferkeitsmedaille II. Klasse 1914-1918 - Österreich-Ungarn [Srebrny Medal za Męstwo II klasy tzw. Mały Srebrny Medal - Austro-Węgry]; Große Silberne Tapferkeitsmedaille I. Klasse 1914-1918 - Österreich-Ungarn [Duży Srebrny Medal za Męstwo I klasy - Austro-Węgry]; Kärntner Kreuz Für Tapferkeit II. Klasse [Krzyż Karyntii Za Odwagę II klasy]; Militärverdienstmedaille - Österreich-Ungarn [Medal za Zasługi Wojskowe - Austro-Węgry]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry