HABERBOSCH alias HABERBUSCH - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

HABERBOSCH alias HABERBUSCH Ernst


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
26-07-1917
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Erpfingen
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
7 Klassen der Volksschule [7 klas szkoły powszechnej]; Gewerbeschulprüfung [egzamin zawodowy]; Gesellenprüfung [egzamin czeladniczy]
Zawód / Beruf / Occupation:
Schneider [krawiec]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 02.11.1935; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 79. SS-Standarte/12. Sturm [79. Chorągiew SS/12. kompania]: [03.05.1937]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
283301
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 01.10.1940; SS-Unterscharführer [plutonowy]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Hitlerjugend (HJ) [Hitlerjugend]: 01.03.1933 - 30.10.1935

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry