HYKES - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

HYKES Karl Heinrich


AMA-B w Oświęcimiu/Załoga KL Hykes KarlAMA-B w Oświęcimiu/Załoga KL Hykes Karl    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
27-01-1910
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Ahlen
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]; 4 Klassen der Handelsschule [4 klasy szkoły handlowej]
Zawód / Beruf / Occupation:
Kaufmann/Buchhalter [kupiec/księgowy]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.05.1937 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 4493470
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 01.01.1933; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Unterscharführer [plutonowy]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
125051
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 31.03.1941; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy]: 31.03.1941 - 01.09.1942; SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 01.09.1942 - 01.05.1943; SS-Rottenführer [kapral]: 01.05.1943 - 01.05.1944; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.05.1944
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Deutsche Arbeitsfront (DAF) [Niemiecki Front Pracy]: 1935; Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) [Narodowosocjalistyczna Ludowa Opieka Społeczna]: 1936

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]; Deutsches Reichssportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa Rzeszy Niemieckiej]

do góry