CAESAR - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

CAESAR Joachim


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
30-05-1901
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Boppard
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]; Höhere Schule [szkoła średnia]: Abitur [matura]; Landwirtschaftliche Hochschule [wyższa szkoła rolnicza]
Zawód / Beruf / Occupation:
Doktor der Agrarwissenschaft/Diplomierter Landwirt [doktor nauk rolnych/dyplomowany rolnik]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.09.1931 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 626589
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 27.06.1933; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 28. SS-Standarte/I. Sturmbann [28. Chorągiew SS/I batalion]; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 26.04.1934; SS-Obersturmführer [porucznik]: 01.01.1935; SS-Hauptsturmführer [kapitan]: 15.09.1935; SS-Sturmbannführer [major]: 13.09.1936; SS-Obersturmbannführer [podpułkownik]: 01.07.1937; SS-Standartenführer [pułkownik]: 30.01.1938; SS-Oberführer [brygadier]: 30.01.1939
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
74704
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Aktiv [aktywny]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 26.08.1934; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 09.11.1940; SS-Obersturmführer [porucznik]: 09.11.1942; SS-Hauptsturmführer [kapitan]: 09.11.1943; SS-Sturmbannführer [major]: 20.04.1944; SS-Obersturmbannführer [podpułkownik]: 21.06.1944
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Jungdeutscher Orden (Jungdo) [Zakon Młodych Niemców]: 1921 - 1922; Sturmabteilungen der NSDAP (SA) [Oddziały Szturmowe NSDAP]: 01.09.1931 - 05.1933; Lebensborn eingetragener Verein [Stowarzyszenie Zarejestrowane „Źródło życia”]

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Wehrmacht: Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: Ersatz-Batterie I/Flak-Regiment 32 [32. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej/I batalion/bateria zapasowa]: 08.05.1939 - 05.08.1939/Übungen [ćwiczenia]
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]: 1941; Kriegsverdienstkreuz I. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi I klasy z Mieczami]: 01.09.1944; SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]; Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938 auch: Ostmark-Medaille oder Anschluss-Medaille [Medal Pamiątkowy 13 marca 1938]: 1938; Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938 auch: Sudetenland-Medaille [Medal Pamiątkowy 1 października 1938]: 1938; Abzeichen des SA Treffens Braunschweig 17-18 Oktober 1931 [Odznaka zjazdu SA Brunszwik, 17-18 października 1931]; Dienstauszeichnung der NSDAP I. Stufe in Bronze nach 10 Dienstjahren [Brązowa Odznaka za 10-letnią służbę w NSDAP I klasy]; SS-Ehrendegen [Szpada Honorowa SS]; SS-Ehrenring genannt auch: SS-Totenkopfring [Pierścień Honorowy SS]; Julleuchter [świecznik Julowy (Jul lub Jule - nordyckie święto przesilenia zimowego)]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry