LEITNER - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

LEITNER Gustav


AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1870AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1870    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
17-07-1910
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Neumarkt in der Steiermark
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Österreicher [obywatel Republiki Austrii]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
5 Klassen der Volksschule [5 klas szkoły powszechnej]
Zawód / Beruf / Occupation:
Arbeiter/Angestellten-Beamte [robotnik/urzędnik]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 20.11.1939; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Rottenführer [kapral]: 01.12.1941; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.05.1944
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Deutsche Arbeitsfront (DAF) [Niemiecki Front Pracy]: 1938

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]: 1944

do góry