ANDERS - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

ANDERS Heinrich Otto Adolf


AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1449AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1449    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
14-04-1894
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Gadebusch
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
8 Klassen der Volksschule [8 klas szkoły powszechnej]
Zawód / Beruf / Occupation:
Tischlergeselle [czeladnik stolarski]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 01.09.1944; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.09.1944
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Deutsche Arbeitsfront (DAF) [Niemiecki Front Pracy]

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Altes Heer [armia niemiecka]: I Weltkrieg [I wojna światowa] 1914 - 1918, militärische Ränge: [stopnie wojskowe]: Unteroffizier [kapral]
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Luftwaffe/Schwerin-Göries: 26.08.1939; Luftwaffe/Frankfurt an der Oder [Frankfurt nad Odrą]: 25.03.1944 - 01.09.1944
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Eisernes Kreuz II. Klasse [Krzyż Żelazny II klasy]: 1914-1918; Militärverdienstkreuz II. Klasse - Mecklenburg [Wojskowy Krzyż Zasługi klasy II - Meklemburgia]; Militärverdienstkreuz I. Klasse - Mecklenburg [Wojskowy Krzyż Zasługi klasy I - Meklemburgia]

do góry