GEORGE - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

GEORGE Kurt Gustav Wilhelm


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
11-06-1913
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Grunberg
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
8 Klassen der Volksschule [8 klas szkoły powszechnej]
Zawód / Beruf / Occupation:
Schlosser/Installateur [ślusarz/instalator]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 11.1933; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 70. SS-Standarte/3. SS-Sanitäts-Staffel [70. Chorągiew SS/3. kompania sanitarna SS]: [02.05.1939 - 11.07.1941]; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 12.09.1937; SS-Rottenführer [kapral]: 11.09.1938 - [11.07.1941]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
175975
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: [04.11.1944]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Wehrmacht: 01.11.1935 - 30.10.1936; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: Infanterie-Regiment 51 [51. Pułk Piechoty]
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry