ELSTNER - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

ELSTNER Rudolf


   
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
27-06-1900
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Dessendorf
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Sudetendeutscher [obywatel Republiki Czechosłowackiej z obszaru Sudetów pochodzenia niemieckiego]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
5 Klassen der Volksschule [5 klas szkoły powszechnej]; 3 Klassen der Mittelschule [3 klasy szkoły średniej]
Zawód / Beruf / Occupation:
Buchhalter [księgowy]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP [członek NSDAP] - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 6883000
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 14.10.1938; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 46. SS-Standarte/2. Sturm [46. Chorągiew SS/2. kompania]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
356070
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 10.10.1939; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Rottenführer [kapral]: 01.04.1940; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.05.1940; SS-Oberscharführer [sierżant]: 01.12.1942 - [18.02.1944]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Österreich-Ungarns Heer [armia austrowęgierska]: 02.1918 - 11.1918
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry