DICK - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

DICK Hermann


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
18-09-1895
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Weipert
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Sudetendeutscher [obywatel Republiki Czechosłowackiej z obszaru Sudetów pochodzenia niemieckiego]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
5 Klassen der Volksschule [5 klas szkoły powszechnej]; Bürgerschule [szkoła miejska]
Zawód / Beruf / Occupation:
Lagerhalter/Arbeiter [właściciel magazynu/robotnik]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 22.06.1942; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy]: 22.06.1942 - 22.07.1942; SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 22.07.1942 - 01.06.1943; SS-Rottenführer [kapral]: 01.06.1943 - 01.11.1943; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.11.1943 - [1944]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Altes Heer [armia niemiecka]: 02.1915 - 11.1918
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Wehrmacht: 26.08.1939 - 22.06.1942; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: in denen: [w tym]: Landesschützen-Bataillon 4 [4. batalion strzelców krajowych]: 26.08.1939 - 16.03.1940; Infanterie-Regiment 655 [655. Pułk Piechoty]: 16.03.1940 - 02.06.1940; Landesschützen-Bataillon 4 [4. batalion strzelców krajowych]: 02.06.1940 - 22.06.1942/Er nahm an den Kämpfen in Belgien und Ungarn [Brał udział w walkach w Belgii i na Węgrzech]
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

do góry