2. Wniosek o umorzenie śledztwa skierowany do Prokuratury Sądu Okręgowego w Krakowie, sygn. X Ds. 289/47 z dnia 29.09.1947r., z powodu śmierci podejrzanego. [Antrag auf Einstellung der Ermittlung gerichtet an die Staatsanwaltschaft bei dem Bezirksgericht - Dokumenty -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do osoby

Dokument / Document Dokument / Document:

do góry