LIEBEHENSCHEL - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

LIEBEHENSCHEL Arthur


AMA-B w Oświęcimiu/Załoga KL Liebehenschel ArthurAMA-B w Oświęcimiu/Załoga KL Liebehenschel Arthur    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
25-11-1901
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Posen-West
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
8 Klassen der Volksschule [8 klas szkoły powszechnej]; 3 Klassen der Grundschule [3 klasy szkoły podstawowej]
Zawód / Beruf / Occupation:
Steuerangestellte/Kaufmann [urzędnik podatkowy/kupiec]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.02.1932 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 932766
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 11.1931; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 27. SS-Nachrichten-Standarte/1. Sturm [27. Chorągiew Łączności SS/1. kompania]/Frankfurt an der Oder [Frankfurt nad Odrą]: 11.1931
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
39254
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Aktiv [aktywny]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 04.08.1934; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 09.11.1933 - 15.06.1934; SS-Obersturmführer [porucznik]: 15.06.1934 - 09.11.1934; SS-Hauptsturmführer [kapitan]: 09.11.1934 - 12.09.1937; SS-Sturmbannführer [major]: 12.09.1937 - 30.01.1941; SS-Obersturmbannführer [podpułkownik]: 30.01.1941
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Freikorps Grenzschutz-Ost [Korpus Ochotniczy Grenzschutz-Ost]: 01.1919 - 08.1919; Lebensborn eingetragener Verein [Stowarzyszenie Zarejestrowane „Źródło życia”]

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Reichswehr: militärische Ränge: [stopnie wojskowe]: Oberfeldwebel [starszy sierżant]: 04.10.1919 - 03.10.1931
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]; Kriegsverdienstkreuz I. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi I klasy z Mieczami]: 1943; SS-Ehrenring genannt auch: SS-Totenkopfring [Pierścień Honorowy SS]; SS-Ehrendegen [Szpada Honorowa SS]; Julleuchter [świecznik Julowy (Jul lub Jule - nordyckie święto przesilenia zimowego)]

do góry