SCHMIDT - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

SCHMIDT Hans


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
10-11-1907
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Magdeburg
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Humanistisches Gymnasium [gimnazjum humanistyczne]
Zawód / Beruf / Occupation:
Schriftsetzer [zecer]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.05.1937 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 4945671
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 01.07.1933; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 3. SS-Standarte/2. Sturm [3. Chorągiew SS/2. kompania]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
177328
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Aktiv [aktywny]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 13.10.1934; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy]: 14.04.1934 - 01.04.1935; SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 01.04.1935 - 01.03.1936; SS-Rottenführer [kapral]: 01.03.1936 - 01.12.1936; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.12.1936 - 01.08.1937; SS-Scharführer [młodszy sierżant]: 01.08.1937 - 01.11.1938; SS-Oberscharführer [sierżant]: 01.11.1938
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]; SS-Dienstauszeichnung nach 4-jähriger Dienstleistung die 4. Stufe [Odznaka za 4-letnią służbę w SS IV klasy]; Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938 auch: Ostmark-Medaille oder Anschluss-Medaille [Medal Pamiątkowy 13 marca 1938]; Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938 auch: Sudetenland-Medaille [Medal Pamiątkowy 1 października 1938]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry