RETT - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

RETT Andreas


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
20-04-1909
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Ingolstadt
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
4 Klassen der Volksschule [4 klasy szkoły powszechnej]; Höhere Schule [szkoła średnia]: Abitur [matura]; 8 Semester der Hochschule [8 semestrów szkoły wyższej]; Staatsexamen [egzamin państwowy]; Doktorexamen [egzamin doktorski]
Zawód / Beruf / Occupation:
Doktor Zahnarzt [doktor stomatologii]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
411930
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 02.03.1941; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Hauptscharführer [starszy sierżant]: 02.03.1941 - 09.11.1941; SS-Untersturmführer [podporucznik]: 09.11.1941 - 20.04.1943; SS-Obersturmführer [porucznik]: 20.04.1943
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Sturmabteilungen der NSDAP (SA) [Oddziały Szturmowe NSDAP]: 11.1933 - 03.1935; Reichsarbeitsdienst (RAD) [Służba Pracy Rzeszy]: 3 Monate [3 miesiące]

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
SA-Sturmabzeichen in Bronze [Brązowa Szturmowa Odznaka SA]; Julleuchter [świecznik Julowy (Jul lub Jule - nordyckie święto przesilenia zimowego)]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry