AUMEIER - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

AUMEIER Hans


AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1457AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1457    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
20-08-1906
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Amberg
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
4 Klassen der Volksschule [4 klasy szkoły powszechnej]; 4 Klassen der Höheren Schule [4 klasy szkoły średniej]
Zawód / Beruf / Occupation:
Eisendreher/Angestellte [tokarz/urzędnik]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.12.1929 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 164755
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 08.1929
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
2700
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Aktiv [aktywny]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 20.04.1934 - 25.09.1935; SS-Obersturmführer [porucznik]: 25.09.1935 - 11.09.1938; SS-Hauptsturmführer [kapitan]: 11.09.1938 - 09.11.1944; SS-Sturmbannführer [major]: 09.11.1944
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Lebensborn eingetragener Verein [Stowarzyszenie Zarejestrowane „Źródło życia”]

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]; Kriegsverdienstkreuz I. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi I klasy z Mieczami]; Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938 auch: Ostmark-Medaille oder Anschluss-Medaille [Medal Pamiątkowy 13 marca 1938]; Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938 auch: Sudetenland-Medaille [Medal Pamiątkowy 1 października 1938]; SS-Ehrenring genannt auch: SS-Totenkopfring [Pierścień Honorowy SS]; Dienstauszeichnung der NSDAP I. Stufe in Bronze nach 10 Dienstjahren [Brązowa Odznaka za 10-letnią służbę w NSDAP I klasy]; Dienstauszeichnung der NSDAP II. Stufe in Silber nach 15 Dienstjahren [Srebrna Odznaka za 15-letnią służbę w NSDAP II klasy]; Julleuchter [świecznik Julowy (Jul lub Jule - nordyckie święto przesilenia zimowego)]; SS-Ehrendegen [Szpada Honorowa SS]; SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]; Deutsches Reichssportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa Rzeszy Niemieckiej]

do góry