GÜSSREGEN - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

GÜSSREGEN Georg


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
07-04-1890
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Bamberg
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawód / Beruf / Occupation:
Stenotypist/Drucker [stenotypista/drukarz]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 14.06.1923 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 3988326; wieder in der NSDAP seit: [ponownie w NSDAP od]: 01.07.1937 - die zweite Partei-Nummer: [drugi numer partyjny]: 3 988 326
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 04.1934, wieder Mitglied der Allgemeinen SS seit: [ponownie członek Allgemeine SS od]: 01.05.1937; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 3. SS-Standarte/Stab [3. Chorągiew SS/Sztab]; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Bewerber [kandydat SS]: 04.1934 - 05.07.1934; SS-Schütze [szeregowy]: 05.07.1934 - 01.04.1935; SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 01.04.1935 - 09.11.1935; SS-Rottenführer [kapral]: 09.11.1935
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
222498
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 10.09.1939; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Oberscharführer [sierżant]: 01.10.1939 - 01.02.1941; SS-Hauptscharführer [starszy sierżant]: 01.02.1941 - 20.04.1941; SS-Untersturmführer [podporucznik]: 20.04.1941 - 09.11.1944; SS-Obersturmführer [porucznik]: 09.11.1944
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Altes Heer [armia niemiecka]: 1910 - 1918/In denen: [w tym]: I Weltkrieg [I wojna światowa]: 08.1914 - 11.11.1918, militärische Ränge: [stopnie wojskowe]: Offiziersstellvertreter [brak polskiego odpowiednika, dosł. zastępca oficera]
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Eisernes Kreuz II. Klasse [Krzyż Żelazny II klasy]; Eisernes Kreuz I. Klasse [Krzyż Żelazny I klasy]; Ehrenkreuz des Weltkrieges genannt auch: Ehrenkreuz für Frontkämpfer oder Frontkämpferehrenkreuz [Krzyż Honorowy za wojnę 1914-1918]; Bayerisches Militärverdienstkreuz III. Klasse [Wojskowy Krzyż Zasługi Bawarii III klasy]; Bayerisches Militärverdienstkreuz II. Klasse [Wojskowy Krzyż Zasługi Bawarii II klasy]; Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]; Verwundetenabzeichen in Schwarz [Czarna Odznaka za Rany]; Julleuchter [świecznik Julowy (Jul lub Jule - nordyckie święto przesilenia zimowego)]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry