DALLMANN - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

DALLMANN Arnold


AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1690AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1690    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
10-03-1903
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Langenhagen
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]
Zawód / Beruf / Occupation:
Landarbeiter [robotnik rolny]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 02.06.1944; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy]: [02.07.1944]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Deutsche Arbeitsfront (DAF) [Niemiecki Front Pracy]: 1934

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Wehrmacht: 27.01.1944 - 02.06.1944; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: in denen: [w tym]: Landesschützen-Ersatz-Bataillon 9/1. Stamm-Kompanie [9. zapasowy batalion strzelców krajowych/1. kompania kadrowa]: 27.01.1944 - 06.02.1944; 2. Landesschützen-Bataillon II [2. batalion strzelców krajowych/2. kompania]/Stettin [Szczecin]: 06.02.1944 - 14.05.1944; Landesschützen-Ersatz-Bataillon 2/2. Stamm-Kompanie [2. zapasowy batalion strzelców krajowych/2. kompania kadrowa]/Stettin [Szczecin]: 14.05.1944 - 02.06.1944
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

do góry