WALTER - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

WALTER Helmuth


AIPN w Warszawie/GK 14-1-89-2AIPN w Warszawie/GK 14-1-89-2    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
04-05-1906 alias 05-05-1906
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Aussig an der Elbe
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Sudetendeutscher [obywatel Republiki Czechosłowackiej z obszaru Sudetów pochodzenia niemieckiego]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
4 Klassen des Gymnasiums [4 klasy gimnazjum]
Zawód / Beruf / Occupation:
Buchhalter [księgowy]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.01.1939
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 16.09.1939; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy]: 16.09.1939 - 01.02.1940; SS-Rottenführer [kapral]: 01.02.1940 - 01.11.1940; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.11.1940; SS-Scharführer [młodszy sierżant] - do: 01.01.1942; SS-Oberscharführer [sierżant]: 01.01.1942 - [02.12.1942]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]: 01.09.1942

do góry