EHM - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

EHM Wenzel


AMA-B w Oświęcimiu/Załoga KL Ehm WenzelAMA-B w Oświęcimiu/Załoga KL Ehm Wenzel    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
01-03-1904
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Lanz
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Sudetendeutscher [obywatel Republiki Czechosłowackiej z obszaru Sudetów pochodzenia niemieckiego]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]
Zawód / Beruf / Occupation:
Angestellte/Inspektor-Kandidat [urzędnik/kandydat na inspektora]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.11.1938 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 6646915
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 11.10.1938
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
328575
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 18.09.1939; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Rottenführer [kapral]: 01.07.1940 - 01.12.1941; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.12.1941 - 01.02.1944; SS-Oberscharführer [sierżant]: 01.02.1944
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
tschechoslowakische Armee [armia czechosłowacka]: 01.10.1925 - 31.03.1926
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Deutsches Reichssportabzeichen in Silber [Srebrna Odznaka Sportowa Rzeszy Niemieckiej]

do góry