EGGELING - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

EGGELING Karl


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
30-05-1912
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Gadenstedt
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]; Realgymnasium [gimnazjum realne]; Höhere Schule [szkoła średnia]
Zawód / Beruf / Occupation:
Ingenieur für Wasserwirtschaft [inżynier instalacji wodnych]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.1940 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 7932561
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 03.1933; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 27. SS-Standarte/9. Sturm [27. Chorągiew SS/9. kompania]: 03.1933/Stabsscharführer [sierżant sztabowy]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
96710
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 27.01.1940; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy]: [01.10.1940]; SS-Rottenführer [kapral]: [1941] - 30.01.1942; SS-Untersturmführer-Fachführer [podporucznik-oficer specjalista]: 30.01.1942; SS-Obersturmführer [porucznik]: 01.09.1943 - [14.03.1944]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Reichsarbeitsdienst (RAD) [Służba Pracy Rzeszy]: 08.1933 - 09.1933

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]: 1944

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry