JAENSCH alias JÄNSCH - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

JAENSCH alias JÄNSCH Heinz Walter


AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1808AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1808    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
19-01-1909
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Posen
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]; Fachschule [szkoła zawodowa]
Zawód / Beruf / Occupation:
Kaufmann [kupiec]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 09.1930
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 01.08.1944; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.08.1944
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Sturmabteilungen der NSDAP (SA) [Oddziały Szturmowe NSDAP]: 1933; Deutsche Arbeitsfront (DAF) [Niemiecki Front Pracy]: 1939; Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) [Narodowosocjalistyczna Ludowa Opieka Społeczna]: 1936

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Wehrmacht: Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: Infanterie-Ersatz-Bataillon 190 [190. zapasowy batalion piechoty]/Görlitz [Zgorzelec]: 01.11.1939 - 07.1944; militärische Ränge: [stopnie wojskowe]: Oberschütze [starszy szeregowy]: 01.05.1940; Gefreiter [starszy szeregowy]: 01.05.1941
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

do góry