ECKERT - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

ECKERT Erich Heinrich


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
19-11-1904
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Landeshut
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
1 Klasse der Volksschule [1 klasa szkoły powszechnej]
Zawód / Beruf / Occupation:
Packer/Schlosser [pakowacz/ślusarz]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.04.1938
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 01.05.1933; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 8. SS-Standarte [8. Chorągiew SS]; 67. SS-Standarte [67. Chorągiew SS]; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Rottenführer [kapral]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
175604
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy]: [07.06.1943]; SS-Sturmmann [starszy szeregowy]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Wehrmacht: 27.08.1939 - 11.12.1939; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: Infanterie-Regiment 187 [187. Pułk Piechoty]
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry