ALBERS - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

ALBERS Johann August Bernhard


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
23-04-1888
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Hamburg
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Kirchenschule [szkoła kościelna]; Musikschule [szkoła muzyczna]
Zawód / Beruf / Occupation:
Beamte [urzędnik]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP [członek NSDAP] - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 3003292
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 06.1936; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: SS-Reiter-Standarte [Chorągiew Jazdy SS]; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Rottenführer [kapral]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Oberscharführer [sierżant]: [25.02.1942 - 06.06.1942]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Schutzpolizei [Policja Ochronna]/Hamburg: 02.06.1919 - 30.06.1934

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Altes Heer [armia niemiecka]: 01.10.1907 - 31.05.1919; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: In denen: [w tym]: Bayerische-Jäger-Bataillon 1 [1. bawarski batalion strzelców]: 01.10.1907 - 20.09.1909; Garde-Grenadier-Regiment 4 [4. Pułk Grenadierów Gwardii]: 06.05.1910 - 05.05.1911; Jäger-Regiment 3 [3. Pułk Strzelców]: 01.10.1910 - 30.09.1912; Füsilier-Regiment 12 [12. Pułk Fizylierów]: 05.08.1914 - 31.05.1919
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Eisernes Kreuz II. Klasse [Krzyż Żelazny II klasy]; Ehrenkreuz des Weltkrieges genannt auch: Ehrenkreuz für Frontkämpfer oder Frontkämpferehrenkreuz [Krzyż Honorowy za wojnę 1914-1918]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry