GANNINGER - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

GANNINGER Heinrich


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
16-07-1908
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Mannheim
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
8 Klassen der Volksschule [8 klas szkoły powszechnej]; Höhere Schule [szkoła średnia]: Abitur [matura]; Hochschule [szkoła wyższa]
Zawód / Beruf / Occupation:
Lehrer/Hauptlehrer [nauczyciel/nauczyciel dyplomowany]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.05.1937 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 4266216
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 05.1933; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 122. SS-Standarte [122. Chorągiew SS]/Straßburg/Elsass [Strasburg/Alzacja]: 05.1933
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
102470
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 16.11.1939; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Rottenführer [kapral]: 16.11.1939; SS-Unterscharführer [plutonowy] - do: 01.05.1941; SS-Oberscharführer [sierżant]: 01.05.1941 - 20.04.1942; SS-Untersturmführer [podporucznik]: 20.04.1942 - 09.11.1943; SS-Obersturmführer [porucznik]: 09.11.1943
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Wehrmacht: Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: Ersatz-Infanterie-Regiment 75 [75. Zapasowy Pułk Piechoty]: 24.11.1937 - 19.01.1938; Ersatz-Infanterie-Regiment 35 [35. Zapasowy Pułk Piechoty]: 01.04.1938 - 28.05.1938
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]: 20.04.1943; SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]; Julleuchter [świecznik Julowy (Jul lub Jule - nordyckie święto przesilenia zimowego)]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry